Em rau bị mì_nh dụ ks đụ chống cự sau đó_ nằm hưởng thụ ko à_